Číslo faktúry: 263.

Dodávateľ: Plantex s.r.o., IČO: 34141481, Adresa sídla: Veselé 417

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: školské ovocie

Uhradené: 21.12.2017

Zverejnené: 28.12.2017

Cena: 11,56 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: