Číslo faktúry: 255.

Dodávateľ: PROTEUS s.r.o., IČO: 45373680, Adresa sídla: Pažitná 68, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: verejné obstarávanie - obnova DS

Uhradené: 21.12.2017

Zverejnené: 21.12.2017

Cena: 540. €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: