Číslo faktúry: 253.

Dodávateľ: KEO s.r.o., IČO: 36739464, Adresa sídla: Poľná, Záhorce

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: licencia a udržiavací poplatok 2018

Uhradené: 14.12.2017

Zverejnené: 21.12.2017

Cena: 237,28 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: