Číslo faktúry: 251.

Dodávateľ: JLM - CONSULTING, s.r.o.,, IČO: 46803122, Adresa sídla: Bartókova 4, 81102 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: poradenské a konzultačné služby - obnova DS

Uhradené: 07.12.2017

Zverejnené: 21.12.2017

Cena: 1 500,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: