Číslo faktúry: 243.

Dodávateľ: Spoločnosť mediátorov Slovenska, IČO: 42400295, Adresa sídla: Pekárska 23, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vzdelávanie

Uhradené: 30.11.2017

Zverejnené: 05.12.2017

Cena: 350,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: