Číslo faktúry: 238.

Dodávateľ: Daniel Manca, IČO: 43455689, Adresa sídla: 919 05 Trstín 390

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: mäso pre ŠJ

Uhradené: 20.11.2017

Zverejnené: 28.11.2017

Cena: 53,82 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: