Číslo faktúry: 233.

Dodávateľ: Priatelia Zeme - SPZ, IČO: 35529261, Adresa sídla: Alžbetina 53, 040 01 Košice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: účastnícky poplatok - konferencia

Uhradené: 28.11.2017

Zverejnené: 28.11.2017

Cena: 49,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: