Číslo faktúry: 227.

Dodávateľ: Ladislav Kaľuha, DDD Alfa, IČO: 17611512, Adresa sídla: Golianova 34, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: jesenná deratizácia

Uhradené: 28.11.2017

Zverejnené: 28.11.2017

Cena: 60,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: