Číslo faktúry: 225.

Dodávateľ: INFRA Slovakia, s.r.o., IČO: 44752423, Adresa sídla: J.Hollého 875, Veľké Leváre

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: didaktické karty pre MŠ

Uhradené: 20.11.2017

Zverejnené: 28.11.2017

Cena: 33,78 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: