Číslo faktúry: 216.

Dodávateľ: IN-PRO s.r.o., IČO: 46367756, Adresa sídla: 754, 91338 Soblahov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: projekt pre stavebné povolenie "Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu...."

Uhradené: 28.11.2017

Zverejnené: 13.11.2017

Cena: 1920,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: