Číslo faktúry: 214.

Dodávateľ: Obchod - SVK, s.r.o., IČO: 47175397, Adresa sídla: Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vlajky SR

Uhradené: 02.11.2017

Zverejnené: 02.11.2017

Cena: 28.01 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: