Číslo faktúry: 213.

Dodávateľ: ARCH 71 s.r.o., IČO: 50264192, Adresa sídla: Rozvodná 1, 831 01 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: urbanisticko-architektonická štúdia "Obnova verejných priestranstiev"

Uhradené: 23.10.2017

Zverejnené: 02.11.2017

Cena: 5350,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: