Číslo faktúry: 209.

Dodávateľ: Daniel Manca, IČO: 43455689, Adresa sídla: 919 05 Trstín 390

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: mäso do ŠJ

Uhradené: 18.10.2017

Zverejnené: 23.10.2017

Cena: 39,68 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: