Číslo faktúry: 208.

Dodávateľ: VÁHY PILÁT, s.r.o., IČO: 50635841, Adresa sídla: ul. Stredná 2508/26, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: váha do ŠJ

Uhradené: 20.10.2017

Zverejnené: 23.10.2017

Cena: 168,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: