Číslo faktúry: 187.

Dodávateľ: Jozef Vadovič - VADAS, IČO: 37569091, Adresa sídla: Bohdanovce nad Trnavou 303

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: PO,BOZP,PZS, školenie 3. sťvrťtok

Uhradené: 05.10.2017

Zverejnené: 05.10.2017

Cena: 132,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: