Číslo faktúry: 186.

Dodávateľ: KANAL M.P.S. s r.o., IČO: 35710357, Adresa sídla: Šamorínska 39, Senec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: čistenie kanalizácie

Uhradené: 02.10.2017

Zverejnené: 05.10.2017

Cena: 350,62 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: