Číslo faktúry: 175.

Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s, IČO: 35697270, Adresa sídla: Metodova 8, Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: služby mobil.operátora

Uhradené: 14.09.2017

Zverejnené: 08.09.2017

Cena: 2,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: