Číslo faktúry: 171.

Dodávateľ: CREATIVE SK, s.r.o., IČO: 46730842, Adresa sídla: Budatínska 3230/16, 851 06 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vlajkové stožiare

Uhradené: 22.09.2017

Zverejnené: 08.09.2017

Cena: 104. €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: