Číslo faktúry: 169.

Dodávateľ: Lukáš Minarovič, osobné ochranné pracovné prostriedky, IČO: 43617603, Adresa sídla: Špačinská 106, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: OOPP

Uhradené: 30.08.2017

Zverejnené: 30.08.2017

Cena: 277.82 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: