Číslo faktúry: 142.

Dodávateľ: Energet, s.r.o., IČO: 34111671, Adresa sídla: Školská 1, 926 01 Sereď

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: zníženie bilancie platby za elektrinu za júl

Uhradené: 25.07.2017

Zverejnené: 26.07.2017

Cena: 54,96 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: