Číslo faktúry: 126.

Dodávateľ: Obec Malženice, IČO: 00312762, Adresa sídla: č. 294, Malženice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: posudková činnosť 2016

Uhradené: 13.07.2017

Zverejnené: 20.07.2017

Cena: 60,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: