Číslo faktúry: 80.

Dodávateľ: Alemat. cz, spol. s r.o., IČO: 28159233, Adresa sídla: Světlogorský 2771/3, 390 05 Tábor

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: laminátor, rezačka

Uhradené: 26.04.2017

Zverejnené: 15.05.2017

Cena: 84,28 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: