Číslo faktúry: 77.

Dodávateľ: CHALSKO, s.r.o., IČO: 46916041, Adresa sídla: Kollárová 2641/15

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: stoly

Uhradené: 27.04.2017

Zverejnené: 27.04.2017

Cena: 2865,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: