Číslo faktúry: 73.

Dodávateľ: Hrehuš Marián - XTREMFOL, IČO: 45238090, Adresa sídla: Oslobodenia 813/60, 922 03 Vrbové

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: solárne fólie

Uhradené: 21.04.2017

Zverejnené: 27.04.2017

Cena: 160,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: