Číslo faktúry: 72.

Dodávateľ: VOLUMA s.r.o., IČO: 45288976, Adresa sídla: Trnavská 30, 821 08 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vyhlásenie verejného obstarávania

Uhradené: 24.04.2017

Zverejnené: 27.04.2017

Cena: 500,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: