Číslo faktúry: 71.

Dodávateľ: Support & Consulting s.r.o., IČO: 36335576, Adresa sídla: Nám. Sv. Anny 355/15, 911 01 Trenčín

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP

Uhradené: 20.04.2017

Zverejnené: 27.04.2017

Cena: 2640,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: