Číslo faktúry: 70.

Dodávateľ: Plantex s.r.o., IČO: 34141481, Adresa sídla: Veselé 417

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: školské ovocie

Uhradené: 24.04.2017

Zverejnené: 27.04.2017

Cena: 12,71 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: