Číslo faktúry: 69.

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa sídla: Bajkalská 28, Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: služby mobilnej siete

Uhradené: 24.04.2017

Zverejnené: 27.04.2017

Cena: 31,49 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: