Číslo faktúry: 55.

Dodávateľ: IN-PRO s.r.o., IČO: 46367756, Adresa sídla: 754, 91338 Soblahov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: projekt pre stavebné povolenie na stavbu "Obnova kultúrneho domu Lošonec"

Uhradené: 09.04.2017

Zverejnené: 09.04.2017

Cena: 4 380,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: