Číslo faktúry: 2021500038

Dodávateľ: Mgr. Jana Kličová, IČO: 73848930, Adresa sídla: Vodova 900/105, 612 00 Brno

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: preklad resumé do NJ - publikácia o Lošonci

Uhradené: 23.02.2021

Zverejnené: 23.02.2021

Cena: 167,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: