Číslo faktúry: 2021500037

Dodávateľ: SLOVGRAM, IČO: 17310598, Adresa sídla: Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov

Uhradené: 23.02.2021

Zverejnené: 23.02.2021

Cena: 38,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: