Číslo faktúry: 2021500030

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503, Adresa sídla: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: PaM - ročný prístup do online časopisu

Uhradené: 25.01.2021

Zverejnené: 23.02.2021

Cena: 63,36 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: uhradené preddavkom