Číslo faktúry: 2021500028

Dodávateľ: AMIMA s.r.o., IČO: 44604882, Adresa sídla: Alexandrov dvor 476, 951 34 Báb

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: servisný poplatok za kamerový systém

Uhradené: 12.02.2021

Zverejnené: 23.02.2021

Cena: 60,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: