Číslo faktúry: 2021500020

Dodávateľ: Office-gastro s.r.o., IČO: 50793209, Adresa sídla: Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: stojany na dezinfekciu

Uhradené: 27.01.2021

Zverejnené: 23.02.2021

Cena: 210,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: