Číslo faktúry: 2020500157

Dodávateľ: Rábara Peter, IČO: 32843470, Adresa sídla: ul. Adama Trajana 16/4652, 921 01 Piešťany

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: odborná prehliadka a odborná skúška na vyhradenom plynovom zariadení

Uhradené: 17.08.2020

Zverejnené: 20.08.2020

Cena: 385,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: