Číslo faktúry: 2020500138

Dodávateľ: Ing.arch. Eva Krupová, IČO: 14104016, Adresa sídla: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: Zmeny a doplnky 05/2020 ÚPN obce Lošonec

Uhradené: 13.07.2020

Zverejnené: 20.07.2020

Cena: 1764,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: preddavok 720,00 € uhradený 1.6.2020