Číslo faktúry: 2020500137

Dodávateľ: ŠEVT, a.s., IČO: 31331131, Adresa sídla: Cementárenská 16, Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: tlačivá pre MŠ

Uhradené: 08.07.2020

Zverejnené: 20.07.2020

Cena: 14,10 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: úhrada na základe preddavkovej faktúry