Číslo faktúry: 2020500113

Dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., IČO: 45965340, Adresa sídla: Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: zásobník pap.roliek+rolky

Uhradené: 26.05.2020

Zverejnené: 17.06.2020

Cena: 104,52 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: