Číslo faktúry: 2020500112

Dodávateľ: Brest Trade, s.r.o., IČO: 51834731, Adresa sídla: Nitrianska 18, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: čistenie priestorov MŠ ozónom

Uhradené: 05.06.2020

Zverejnené: 17.06.2020

Cena: 133,70 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: