Číslo faktúry: 2020500107

Dodávateľ: aleco media s.r.o., IČO: 52094685, Adresa sídla: Matúškova 1630/1, 026 01 Dolný Kubín

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: ochranný tvárový štít

Uhradené: 26.05.2020

Zverejnené: 17.06.2020

Cena: 34,80 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: uhradené preddavkom