Číslo faktúry: 2020500106

Dodávateľ: Genus Pharma s.r.o., IČO: 47241292, Adresa sídla: Bystrická 901, 966 81 Žarnovica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: rúška, teplomer, rukavice nitrilové

Uhradené: 27.05.2020

Zverejnené: 17.06.2020

Cena: 87,06 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: