Číslo faktúry: 2020500105

Dodávateľ: Andrej Lučenič - CAR LINE, IČO: 32155557, Adresa sídla: Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava 49

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: papierové utierky, rukavice jednoraz.

Uhradené: 27.05.2020

Zverejnené: 17.06.2020

Cena: 75,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: