Číslo faktúry: 2020500104

Dodávateľ: Miroslav Pavlovič, opravy motor. píl a príslušenstva, IČO: 33216029, Adresa sídla: Továrenská 980/10, 919 04 Smolenice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: motorová píla pre DHZ

Uhradené: 05.06.2020

Zverejnené: 17.06.2020

Cena: 369,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: