Číslo faktúry: 2020500102

Dodávateľ: Stavox, s.r.o., IČO: 51066009, Adresa sídla: 919 03 Horné Orešany 587

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: odvodnenie kanála

Uhradené: 01.06.2020

Zverejnené: 17.06.2020

Cena: 4 900,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: