Číslo faktúry: 2020500020

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503, Adresa sídla: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: ročný prístup VSSR

Uhradené: 27.01.2020

Zverejnené: 14.02.2020

Cena: 165,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: