Číslo faktúry: 2020500015

Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., IČO: 43908977, Adresa sídla: Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: ročná odmena za sprístupnenie balíčka

Uhradené: 13.02.2020

Zverejnené: 14.02.2020

Cena: 9,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: