Číslo faktúry: 2020500014

Dodávateľ: T-TEAM s.r.o., arch. a proj. kancelária, IČO: 31412386, Adresa sídla: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Lošonec

Uhradené: 31.01.2020

Zverejnené: 14.02.2020

Cena: 700,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: