Číslo faktúry: 2020500010

Dodávateľ: Syráreň Havran, a.s., IČO: 46475419, Adresa sídla: Priemyselná 1339, 905 27 Senica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: školské mlieko

Uhradené: 30.01.2020

Zverejnené: 04.02.2020

Cena: 2,52 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: