Číslo faktúry: 192.

Dodávateľ: Strom života, IČO: 00587010, Adresa sídla: Jelenia 7, 811 05 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: predplatné časopisu Stromáčik

Uhradené: 26.08.2019

Zverejnené: 05.09.2019

Cena: 29,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: