Číslo faktúry: 190.

Dodávateľ: Solár Andrej, IČO: 45983569, Adresa sídla: 919 04 Lošonec 82

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: výroba krytov na radiátory v MŠ

Uhradené: 05.09.2019

Zverejnené: 05.09.2019

Cena: 70,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: